söndag 24 mars 2013

Surfa På Bussen.

Fördel; Man nyttjar tiden på ett bra sätt. Tidseffektiv etc etc.
Nackdel; Man kan bli så inne i surfandet att man glömmer gå av. Får gå tillbaka mörkt, kallt etc etc.

Inga kommentarer: